3 Boyutlu Tarama-Tersine Mühendislik Cad datası olmayan parçaların tersine mühendislik yöntemi ile(İşin hatlarına bağlı olarak) Sketchler ve eğriler alınarak yüzey ve katı model oluşturulmasının ilk aşamasıdır. Aynı zamanda Cad datasında istenilen değişikliklerin yansıtılmasında da büyük kolaylık sağlar. Bazı objeleri bilgisayarda 3D Modellemek çok zordur.Hatta bazı sanat eserleri insan figürleri için imkansız denilebilinir.Elinizde bir kopyasını daha istediğiniz veya bazı değişklikler yapmak isterdiğiniz bir model var ise o zaman çözüm 3D modellemek yerine 3D Tarayıcılarla 3D Taramasını yapmaktır. Böylece çok daha kısa sürede tüm detaylarıyla obje ya da unsurun3D Modelini bilgisayar ortamında elde edebiliriz. 3D tarama nedir? 3D Tarama obje ya da kişinin lazer ya da optik 3D Tarayıcılar ile 3D Modelinin bilgisayar ortamında oluşturulmasıdır. 3D tarama nerelerde kullanılır? 3D Tarama endüstri, medikal gibi birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılır. Örneğin; Çok eskiden yapılmış herhangi bir CAD datası bulunmayan plastik enjeksiyon kalıbınız var ise buradan ölçü çıkartıp model oluşturmak yerine 3D Tarama teknolojsiyle veri oluşturmak çok daha akıllıcadır. Hangi uzantılarda çıktı veriyorsunuz? 3D Tarama sonrasında .STL, .OBJ, .PLY ve .WRML uzantılarında data verilmektedir.Sonrasında bir tersine mühendislik işlemi uygulanarak parasolid veya step formatlı çıktı verilerek sizinde üzerinizde kolayca değişiklik yapılabileceğiz her CAD-CAM programlarında açılabileceğiniz formatlara dönüştürebilirsiniz. 3D tarama datası üzerinde düzenleme yapabilir miyim? 3D Tarama dataları üzerinde Zbrush,Solidworks gibi programlar ile düzenleme yapılabilmektedir. 3D tarama datasını CAM programlarında kullanabilir miyim? 3D Tarama sonrası elde ettiğiniz datayı 3D Yazıcı, Powermill,Mastercam gibi CAM(Computer-Aided Manufacturing) programlarında doğrudan kullanabilirsiniz. Diğer işlevi ise 3 boyutlu kalite kontrol raporunun hazırlanmasında kullanılır. Şöyleki Cad datası olan işin üretildikten sonra taranarak tarama datasıyla Cad datasının birbirleri üzerine oturtularak 3 boyutlu kalite kontrol raporu hazırlanmasını sağlar. Bir başka işlevinden biri de renkli çekim yapabilen optik tarama sistemiyle tarihi eserin renkli 3 boyutlu tarama datalarının müzelerde bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak tüm detaylarının sergilenmesi, böylece eserin korunmasını ve onarılmasını sağlamak için 3 boyutlu data oluşturulması geçmiş dönemdeki eserler içinde büyük önem taşır.